دکتر علی اکبر ایزدی فرد
معاون دانشجویی

دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

شماره تماس:  35303434 - 011

شماره فکس:  35254547 - 011

پست الکترونیک :  Ali.ezadifard@yahoo.com

چشم‌انداز حوزه دانشجویی دانشگاه مازندران

هدف اصلی از تاسیس دانشگاه ها، آموزش ، شکوفایی و هدايت استعداد های دانشجويان است و تحقق این امرمهم ارتباط نزدیک با نحوه زندگی و فعالیت های اجتماعی و معیشتی آنان دارد، معاونت دانشجويي با نظارت و برنامه ریزی به منظور ارتقاء سطح علمی و فرهنگی دانشجویان و تامین امکانات و تسهیلات رفاهی دانشجویان، دغدغه های دانشجو را در مسایل روزمره مانند تامین غذا ،اياب و ذهاب و محل اسکان و .. به حداقل رسانده و محیط تحصیلی را به محیطی امن و آرام برای پرداختن به امور آموزشی تبدیل می نماید. اين محيط امن براي آينده اين سرزمين و موفقيت و سربلندي دانشجويان امروز كه صاحب منصبان فردا م يباشند بسيار ضروري مي باشد.

مدیران حوزه دانشجویی

ناصر فلاحتی
مدیر امور دانشجویی
شماره تماس:
داخلی: 3400
تماس مستقیم: 01135303400
پست الکترونیک:
n.falahati@umz.ac.ir
دکتر مرتضی دوستی
مدیر تربیت بدنی
پست الکترونیک:
Dosti@umz.ac.ir
دکتر سهیلا هاشمی 
مدیر مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی
شماره تماس:
داخلی: 2800
تماس مستقیم: 01135302800
پست الکترونیک:
soheilahashemi@yahoo.com

شرح وظایف حوزه دانشجویی

معاونت دانشجويي دانشگاه مازندران در راستای اهداف راهبردي دانشگاه و همچنين اهداف متعالي آموزش عالي كشور، مبنی بر ايجاد بستری برای توانمند سازی اجتماعی و مشارکت در فرآيند توسعه فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی کشور و همچنين با توجه به حساسيت ويژه اين معاونت به لحاظ عملکردهای اجتماعی ، فرهنگی و سياسی دانشجويان و تعهد بر عملکردی فراجناحی و با داشتن ماموريتهای

1.       تهيه فضای مناسب دانشجويي، فرهنگی، ورزشي و اجتماعی جهت تربيت نيروی انسانی کارآمد

2.       پرورش جسم و روح دانشجويان با مشاركت  در فعاليت هاي ورزشي در دو سطح ورزش هاي همگاني و قهرماني

3.       تأمين تسهيلات رفاهی ، بهداشتی ، درمانی دانشجويان در چهارچوب الگوی مناسب

4.         ارتقاء سطح کيفی و کمی خدمات رفاهی ،  ورزشي ، بهداشتی و درمانی دانشجويان

5.         نهادينه کردن ارزشهای اسلامی در دانشگاهها

6.        برگزاري دوره ها و كارگاه هاي مختلف مشاوره اي  و بهداشتي  براي دانشجويان