دکتر جمال قاسمی   
معاون پژوهش و فناوری
دکترای مهندسی برق - دانشیار
دانشکده مهندسی و فناوری
تلفن :   35303300 -  011 نمابر :   35332019 ـ 011
آدرس پست الکترونیک: j.ghasemi@umz.ac.ir  

مدیران حوزه پژوهش و فناوری

دکتر مجتبی محسنی
مدیر امور پژوهشی

تلفن: 01135335213
01135303303
آدرس پست الکترونیکی : M.Mohseni@umz.ac.ir 

دکتر حجت غنودی
مدیر فناوری و طرح‌های کاربردی
تلفن: 01135303673
آدرس پست الکترونیک:
h.ghonoodi@umz.ac.ir
دکتر مصطفی محمدی
رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
تلفن: 01135302861
آدرس پست الکترونیک:
m.mohammadi @umz.ac.ir
دکتر شهرام قاسمی میر
رئیس آزمایشگاه مرکزی
تلفن: 01135302301
01135302388
آدرس پست الکترونیک:
sghasemi @umz.ac.ir

شرح وظایف حوزه پژوهش و فناوری

 • سیاستگذاری، برنامه ریزی و توسعه سطح علمی و هدایت کلیه امور مربوط به پژوهش در جهت ارتقاء رتبه دانشگاه
 • مدیریت و نظارت بر توسعه و بهبود زیرساخت های مناسب جهت تولید علم و گسترش پژوهش
 • ایجاد ساختار لازم جهت شرکت فعال اعضاء هیات علمی در فعالیت­های پژوهشی
 • سیاستگذاری، برنامه ریزی در جهت هدایت و حمایت پروژه­های تحصیلات تکمیلي  
 • سیاستگذاری و برنامه ریزی به جهت ارتقاء کمی و کیفی مقالات اعضاء هیات علمی
 • سیاستگذاری و برنامه ریزی به جهت توسعه کمی و کیفی نشریات علمی پژوهشي دانشگاه
 • سیاستگذاری و برنامه ریزی به جهت افزایش بهره­وری آزمایشگاه­های تحقیقاتی و پژوهشی
 • سیاستگذاری و برنامه ریزی به جهت توسعه پژوهشکده ها، گروههای پژوهشی و مراکز تحقیقاتی در زمینه های خاص تخصصی و نیازهای بخش صنعت و راه­اندازی پژوهشگاه دانشگاه
 • مدیریت و نظارت بر طرح­های تحقیقاتی و کاربردی کردن دانش در زمینه های مورد نیاز و کليدي کشور  
 • افزایش درآمدهای پژوهشی از طریق فروش محصولات علمی، خدمات مشاوره ای پژوهشی و ...
 • حمایت و توسعه زمینه­های پژوهشی ویژه دانشگاه در جهت ارتقاء مرجعیت علمی دانشگاه
 • توسعه زیرساخت­های مالی برای افزایش ثبت اختراعات و حمایت از حقوق معنوی آنها
 • برگزاری کنفرانس­های علمی معتبر در زمینه­ های تخصصی
 • ایجاد ساختارهای لازم جهت شرکت اعضاء هیات علمی در کنفرانسها
 • توسعه و بهبود زیرساخت­های مدیریت فناوری اطلاعات (نرم ­افزار- سخت افزار)
 • انجام همکاری ومبادلات فناوری با مراجع مراکز علمی وفناوری در کشور
 • برنامه ریزی وتمهید سازوکارهای اجرایی لازم برای ایجاد همسویي ميان فعاليتهاي مرتبط با توسعه فناوري  ونوآوري در سطح کشور مطابق اهداف دانشگاه
 • تدوین آئین ­نامه ­ها و دستورالعمل ­­ها جهت اجرای سیاست­های پژوهشی
 • راه ­اندازی آزمایشگاه­های مرجع
 • توسعه شرکت دانش بنیان و مراکز رشد
 • سیاستگذاری، برنامه ریزی و هماهنگی های لازم در جهت اجرای مصوبات در شوراهای : پژوهشی، بررسي زمينه هاي پژوهشي ويژه، ايمني، انتشارات، نشريات و رشد