دفتر ریاست دانشگاه :

دکتر میلاد غنی
رئیس دفتر ریاست دانشگاه مازندران
تلفن:01135303100
ایمیل: m.ghani @umz.ac.ir
 


دفتر ریاست دانشگاه به عنوان یکی از واحدهای ستادی فعال و پرتحرک مسئولیت هماهنگی بخش اعظم فعالیت های اداری دانشگاه را به عهده دارد. بخشی از فعالیت های آن:

  •   پیگیری کلیه موارد ارجاعی از جانب ریاست دانشگاه اعم از کتبی و شفاهی

  •   تمهید جدول زمانبندی شده ملاقات های ریاست دانشگاه

  •   ارجاع امور مربوط به حوزه معاونت دانشگاه و دانشکده ها

  •   برگزاری جلسات ستادی و پیگیری مصوبات برخی از جلسات

  •   برگزاری مراسم ها و مناسبت ها

  •   برگزاری مصاحبه های مطبوعاتی و فعالیت های رسانه ای

  •   پیگیری امور مربوط به دانشگاه در تهران

  •   برقراري تماس با دانشگاهها و مؤسسات علمي و آموزشي داخلي و خارجي به منظور جلب همكاري آنان در   زمينه‌هاي مختلف آموزشي و پژوهشي مورد نياز با همكاري واحدهاي ذيربط