دکتر مرتضی علویان
معاون فرهنگی و اجتماعی

دکتری علوم سیاسی

عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران 

شماره دفتر: 01135303434  - 01135303431

چشم‌انداز حوزه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مازندران

اداره کلیه امور معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، برنامه ریزی برای توسعه و تعمیق ارزش های اسلامی و انقلابی و باورهای دینی و اخلاقی در همه سطوح دانشگاهی، بررسی و آسیب شناسی مسائل و مشکلات دانشجویی و اتخاذ سیاستها و راهبردهای لازم، نظارت بر کلیه فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دانشگاه و ارزیابی مستمر و تحلیل صحیح آنها، نظارت و ارزیابی مستمر کلیه واحد های تحت نظر معاونت، جلب مشارکت لازم میان نهادهای مختلف عقیدتی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دانشجویی و هماهنگ نمودن آنها در راستای برنامه های معاونت، برقراری ارتباط وثیق و مشارکت و هماهنگی گسترده با دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، برنامه ریزی و نظارت بر اجرای فعالیتهای فوق برنامه برای شکوفایی بیشتر فعالیت های فکری، فرهنگی و انقلابی دانشجویان، بستر سازی جهت ترغیب و ورود نیروهای دانشگاهی اعم از اساتید، دانشجویان و کارکنان در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی و سیاسی جامعه و جهت دهی و هدایت آنها، توسعه روابط صمیمانه متقابل نیروهای دانشگاهی و نظارت بر برنامه های مشترک نظیر جلسات گفت و شنود بین اساتید و دانشجویان، تدوین برنامه راهبردی فعالیت های فرهنگی و تنظیم اصول کلی برنامه های مختلف نیروهای دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای آن، تهیه، تنظیم و پیشنهاد آئین نامه های مختلف فرهنگی و اجتماعی با کمک مسئولان ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن، انجام کلیه امور مندرج در آیین نامه های دانشگاه و دستورالعملهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ایجاد ارتباط سازنده و همکاری هدفمند با مراکز، موسسات و نهادهای فکری، فرهنگی و انقلابی نظام، نظارت و برنامه ریزی برای توسعه آموزشهای عقیدتی، سیاسی، اخلاقی و نظارت بر حسن اجرای آن، رصد، ارزیابی و تحلیل وضعیت کلی اعتقادی، سیاسی و اخلاقی محیط بیرونی و درونی دانشگاه و نهادها و نیروهای دانشگاهی و گزارش آنها به هیات رئیسه و شورای فرهنگی دانشگاه، تلطیف و سالم سازی روابط متقابل اساتید، دانشجویان و کارکنان و برنامه ریزی برای استفاده همه جانبه از امکانات دانشگاه، پیشنهاد عناوین فعالیتهای مورد نیاز به شورای فرهنگی و پیگیری وظایف محوله، انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه، راه اندازی کرسی های آزاد اندیشی و هدایت محتوایی و نظارت بر حسن اجرای آن از جمله وظایف این معاونت می باشد.

مدیران فرهنگی و اجتماعی

دکتر مهران رضائی
مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی
پست الکترونیک: m.rezaee@umz.ac.ir
هادی جان زاده پریجانی
مدیر حمایت و پشتیبانی فرهنگی
پست الکترونیک:

شرح وظایف معاونت فرهنگی و اجتماعی

شرح وظایف امور فرهنگی و فوق برنامه
 
 •           تهیه طرح های فوق برنامه در زمینه های فرهنگی ، علمی ، تحقیقاتی ، هنری .
 •           تشکیل گروه های دانشجویی در رشته های مختلف هنری بر اساس قوانین مصوب .
 •           تهیه و اجرای طرح های فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی دانشگاه با کمک مجموعه های دانشجویی.
 •           ایجاد ارتباط و همکاری با مراکز و نهادهای فرهنگی ، هنری و اجتماعی کشور .
 •           تهیه برنامه های مختلف و تشویق و ترغیب دانشجویان   به شرکت در برنامه ها و مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم
 •           تشویق وترقیب دانشجویان به شرکت در فعالیتهای هنری ،اردوها ،جشنواره ها،کارگاههای آموزشی ویژه انجمنهای علمی.
 •           جمع آوری و فراهم آوردن نشریات هنری ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی کشور به منظور استفاده دانشجویان و ایجاد آرشیو های مربوطه .
 •           برنامه ریزی و برگزاری اردوهای آموزشی ،فرهنگی ، زیارتی و هنری برای دانشجویان .
 •           زمینه سازی و بستر سازی فعالیتهای فرهنگی دانشجویان  متناسب با اهداف وظایف فرهنگی معاونت دانشجویی و فرهنگی .
 •           تلاش برای فرهنگ سازی علمی و ارتقای جایگاه انجمنهای علمی در بین اساتید ، دانشجویان ، مسئولین و نیز در سطح جامعه .
 •           بر گزاری نشست ها  ، گرد همایی های تخصصی و کارگاههای آموزشی به منظور تبادل نظر ، ارائه یافته های پژوهشی و تبادل تجربیات و افزایش دانش در خصوص راهبری بهتر انجمنهای علمی .
 •           سازماندهی و ایجاد هماهنگی در بخشهای دانشجویی دانشگاهی و واحد انجمنهای علمی دانشجویی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و نیز پیگیری امور اداری و مالی مرتبط با انجمنها  و همکاری با آنها در برنامه ها و فعالیتهایشان .
 •           تهیه گزارش های لازم و اطلاع رسانی از وضعیت ، برنامه ها وفعالیتها ی انجمنها از طریق نشریات و نیز سایتهای خبری دانشگاهی و غبر دانشگاهی .
 •           نظارت بر تشکیل انجمن های علمی دانشکده هاو انتخابات و فعالیتهای آنها بطور مستمر .
 •           ارزیابی سالیانه از فعالیتها و اقدامات انجمنها و تقدیر و تشویق انجمنهای برتر در عرصه های فعالیتهای ، نظیر تیمهای مسابقات علمی ، نشریات ، برگزاری همایشها و سخنرانی های علمی و .....
 •           تدوین آیین نامه ها ،دستور العمل ها و انجام امور دبیرخانه کمیته نظارت و حمایت از انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه .
 •           انجام مقدمات اعزام دانشجویان به حج عمره دانشجویی  براساس سهمیه دانشگاه.
 •           انجام سایر امور محوله در صورت لزوم .
 •  
حمایت و پشنیبانی فرهنگی
 • حمایت از طرح‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دانشگاه.
 • حمایت از طرح‌های فوق‌برنامه در زمینه‌های، فرهنگی علمی، تحقیقاتی و هنری.
 • تقویت، توسعه و فعالسازی گروه‌های خود جوش دانشگاهی.
 • اجرای آموزش‌های مورد نیاز در حوزه فرهنگی و اجتماعی.
 • برگزاری جلسات داخلی حوزه.
 • حمایت و پشتیبانی از بکارگیری فناوری‌های نوین و متنوع ارتباطی در حوزه فرهنگ.
 • حمایت و پشتیبانی از ایجاد فضای مناسب رشد سیاسی و فرهنگی.
 • ترویج الگو‌های نوین ارزشی عفاف و حجاب.
 • تهیه گزارش‌های مستمر از فعالیت‌های انجام یافته.
 • حمایت و پشتیبانی از برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای دانشجویان.
 • حمایت و پشتیبانی و ترغیب دانشجویان برای انجام فعالیت های فوق برنامه.
 • تشخیص و هدایت استعدادهای دانشجویان در رشته های مختلف هنری و حمایت از فعالیت های فرهنگی و هنری آنان در چارچوب ضوابط و مقررات.
 • تشکیل کلاس‌های کارآموزی مربیان هنری .
 • رسیدگی به امور فرهنگی خوابگاه‌های دانشجویان.
 • نظارت بر اجرای کارهای فوق‌برنامه واحد‌های مختلف حوزه.
 • مطالعه و بررسی طرح‌های فرهنگی.
 • چاپ نشریه داخلی حوزه.
 • مدیریت و نظارت بر انجمن‌های علمی دانشجویی.
 • مدیریت و نظارت بر کانون‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی.
 • انجام امور مربوط به چاپ نشریات دانشجویی
 • انجام امور مربوط به شورای تعامل دانشگاه.
 • برگزاری انتخابات شورای تعامل.
 • برگزاری جلسات شورای تعامل و پیگیری مصوبات آن.
 • هماهنگی و برگزاری جلسات شورای فرهنگی دانشگاه.
 • عضویت در ستادهای مناسبت‌های ملی و مذهبی مانند: دفاع مقدس، دهه فجر، هفته وحدت، روز معلم، روز زن، یادواره شهدای حلبچه و غیره.
 • انجام امور مربوط به جشن‌های دانش آموختگی.
 • انجام امور مربوط به کانون‌های اجتماعی شامل کانون حجاب و عفاف، کانون مطالعات دختران، کانون پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، کانون سوما، کانون خیریه مهرو غیره.
 • برگزاری همایشها و مراسمهای مختلف مانند: همایش موسیقی، مراسم هفته وحدت، مراسم هفته معلم، همایش دانشگاه پاک و غیره.
 • شرکت در جلسات برون سازمانی.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق
 • و سایر موارد