اعضای دوره دوازدهم هیأت ممیزه دانشگاه مازندران

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

                رشته تحصیلی

دانشکده/ پست سازمانی اعضای حقوقی

1

 دکتر حشمت اله علی نژاد

 استاد

 شیمی آلی

 رییس دانشگاه و ررئیس هیئت ممیزه

2

 دکتر رحمت عباس نژاد

 دانشیار

 باستان شناسی

 معاون آموزشی

3

 دکتر جمال قاسمی

 دانشیار

 مهندسی برق

 معاون پژوهشی

4

 دکتر قاسم علیزاده افروزی

 استاد

 ریاضی

 علوم ریاضی

5

 دکتر علی اکبر ایزدی فرد

 استاد

 فقه و مبانی حقوق اسلامی

 الهیات و معارف اسلامی

6

 دکتر جهانبخش رئوف

 استاد

 شیمی تجزیه

 شیمی

7

 دکتر ولی اله دبیدی روشن

 استاد

 فیزیولوژی ورزشی

 تربیت بدنی و علوم ورزشی

8

 دکتر عبدالحمید صفایی قادیکلایی

 استاد

 مدیریت

 علوم اقتصادی و اداری

9

 دکتر ابوالحسن شاکری

 استاد

 حقوق جزا و جرم شناسی

 حقوق و علوم سیاسی

10

 دکتر مسعود روحانی

 استاد

 زبان و ادبیات فارسی

 ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

11

 دکتر عبدالعلی موحدی نیا

 استاد

 زیست شناسی دریا

 علوم دریایی

12

 دکتر اکبر اصغرزاده نشلی

 استاد

 آمار

 علوم ریاضی

13

 دکتر بهروز ملکی

 استاد

 شیمی آلی

 شیمی

14

 دکتر همتاله رورده

 دانشیار

 جغرافیا

 علوم انسانی و اجتماعی

15

 دکتر اکبر حاجیزاده مقدم

 دانشیار

 زیست شناسی

 علوم پایه

16

 دکتر سید محمد متولی

 دانشیار

 فیزیک

 علوم پایه

17

 دکتر عباس رشیدی

 دانشیار

 مهندسی شیمی

 مهندسی و فناوری

18

 دکتر حبیب اله حلیمی جلودار

 دانشیار

 قرآن و متون اسلامی

 الهیات و معارف اسلامی

19

 دکتر مرتضی علویان

 دانشیار

 علوم سیاسی

 حقوق و علوم سیاسی

20

 دکتر نادر رازقی

 دانشیار

 جامعه شناسی

 علوم انسانی و اجتماعی

21

 دکتر فتانه محمودی

 دانشیار

 پژوهش هنر

 هنر و معماری

 کمیسیون های تخصصی هیئت ممیزه

 1. کمیسیون تخصصی گروه زبان و ادبیات  شامل رشته‌های  زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات انگلیسی، آموزش زبان انگلیسی، زبان و ادبیات عرب و مترجمی زبان روسی  

  • دکتر مسعود روحانی - رئیس کمیسیون

  • دکتر مرتضی محسنی

  • دکتر حسین یوسفی

  • دکتر باقر یعقوبی

 2. کمیسیون تخصصی گروه علوم اجتماعی شامل رشته‌های  علوم اجتماعی، مدیریت جهانگردی، جغرافیا و تاریخ  

  • دکتر نادر رازقی - رئیس کمیسیون

  • دکتر صدیقه لطفی

  • دکتر همت اله رورده

  • دکتر امامعلی شعبانی

 3. کمیسیون تخصصی گروه علوم انسانی شامل رشته‌های روان شناسی، علوم تربیتی و تربیت بدنی 

  • دکتر ولی اله دبیدی -رئیس کمیسیون

  • دکتر رزیتا فتحی

  • دکتر سهیلا هاشمی

  • دکتر محسن حاجی تبار

 4. کمیسیون تخصصی گروه حقوق، علوم سیاسی و الهیات و معارف اسلامی

  • دکتر ابوالحسن شاکری -رئیس کمیسیون

  • دکتر علی اکبر ایزدی فرد

  • دکتر حبیب اله حلیمی جلودار

  • دکتر مرتضی علویان

 5. کمیسیون تخصصی گروه علوم اقتصادی شامل رشته‌های  اقتصاد، مدیریت و حسابداری

  • دکتر عبدالحمید صفایی قادیکلایی -رئیس کمیسیون

  • دکتر احمد جعفری صمیمی

  • دکتر امیرمنصور طهرانچیان

  • دکتر یحیی کامیابی

 6. کمیسیون تخصصی گروه شیمی و زیست شناسی

  • دکتر جهانبخش رئوف -رئیس کمیسیون

  • دکتر عبدالعلی موحدی نیا

  • دکتر بهروز ملکی

  • دکتر اکبر حاجی زاده مقدم

 7. کمیسیون تخصصی گروه ریاضی و فیزیک

  • دکتر اکبر اصغرزاده-رئیس کمیسیون

  • دکتر یحیی طالبی رستمی  

  • دکتر سعید میرزانژاد

  • دکتر محمد متولی

 8. کمیسیون تخصصی گروه هنر و معماری -شامل رشته‌های  معماری، صنایع دستی، شهرسازی و باستان‌شناسی

  • دکتر فتانه محمودی-رئیس کمیسیون

  • دکتر ناصر برکپور

  • دکتر رحمت عباس نژاد

  • دکتر وحید حیدرنتاج

 9. کمیسیون تخصصی گروه فنی و مهندسی  

  • دکتر عباس رشیدی-رئیس کمیسیون

  • دکتر مهدی نعمت‌زاده  

  • دکتر محمد ملاعلی پور امیری

  • دکتر جمال قاسمی

 10. کمیسیون فرهنگی 

  • دکتر حشمت‌اله علینژاد ‌رئیس دانشگاه و رئیس کمیسیون

  • حجت الاسلام والمسلمین موسی مستقیمان - رئیس نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه

  • دکتر مرتضی علویان - معاون فرهنگی و دبیر کمیسیون   

  • دکتر رحمت عباس‌نژاد - معاون آموزشی

  • دکتر سعید میرزانژاد - عضو منتخب هیئت اجرایی جذب دانشگاه