مشاهده همه انتصاب هاحکم انتصاب:
انتصاب سرپرست مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه مازندران
انتصاب سرپرست مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه مازندران
 ١٤:٠٢ - يکشنبه ١٢ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری انجام شد:
رییس قرارگاه راهیان نور شهید علم‌الهدی استان مازندران منصوب شد
رییس قرارگاه راهیان نور شهید علم‌الهدی استان مازندران منصوب شد
 ٠٨:٢٤ - پنج شنبه ٩ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
حکم انتصاب:
رییس دانشکده فنی و مهندسی، علوم دریایی و اقیانوسی منصوب شد
رییس دانشکده فنی و مهندسی، علوم دریایی و اقیانوسی منصوب شد
 ١٣:١٧ - يکشنبه ٢٨ مهر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت عتف برگزار خواهد شد:
نشست معاونان، مدیران و کارشناسان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی مناطق 2 و 4 کشور در دانشگاه مازندران
نشست معاونان، مدیران و کارشناسان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی مناطق 2 و 4 کشور در دانشگاه مازندران
 ٠٩:٣٩ - چهارشنبه ٢ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
حکم انتصاب:
انتصاب معاونان آموزشی و دانشجویی، و پژوهشی و فرهنگی دانشکده های فنی و مهندسی و علوم ریاضی دانشگاه مازندران
انتصاب معاونان آموزشی و دانشجویی، و پژوهشی و فرهنگی دانشکده های فنی و مهندسی و علوم ریاضی دانشگاه مازندران
 ١٢:١٣ - دوشنبه ٣١ تير ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>