سید احد بیکائی تاریخ ثبت : 1396/01/19
طبقه بندي : ,,
نام و نام خانوادگی : سید احد بیکائی
نام خانوادگی : بیکائی
نام : سید احد
مدرک : دکتری
ایمیل : <#f:28796/>
دانشکده : فنی و مهندسی
گروه : <#f:28800/>
آدرس صفحه شخصی :

http://rms.umz.ac.ir/~beykaei/

تعداد نمایش : 2929 <<بازگشت