آیین دانش آموختگی دانشجویان دانشکده علوم ریاضی

مدارس علمی و دانشگاه ها در حقیقت قلب تپنده و نبض زننده این ملت هستند. امام خمینی(رحمت الله)

شب های قدر

پردیس دانشگاه

دانشگاه مبدأ همه تحولات است. امام خميني(ره)

آخرین خبر ها
نشست صمیمی رییس دانشگاه با اعضای هیات علمی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
1395/04/06

نشست صمیمی رییس دانشگاه با اعضای هیات علمی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی