کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

پردیس دانشگاه

روز شوراها

شهرها باید به دست خود مردم اداره و آباد شود. امام خمینی (ره)

Slide thumbnail

روز ملی خلیج فارس

وطن یعنی سرای ترک تا پارس / وطن یعنی خلیج تا ابد فارس

روز جهانی کارو کارگر

کاری را برای فردا مگذار که هر روزی تکالیف خویش را دارد. حضرت محمد (ص)

آخرین خبر ها
نشست صمیمی دانشجویان با رییس دانشگاه همراه با پرسش و پاسخ
1395/02/06

نشست صمیمی دانشجویان با رییس دانشگاه مازندران همراه با پرسش و پاسخ